Fritidslokal


På grund av coronapandemin hyrs lokalen inte ut för tillfället.