Våra hus


Brf Vädurens hus ligger på Vädurens gata, Oxens gata, Vattumannens gata, Stenbockens gata och Fiskarnas gata i Brandbergen.


Husen byggdes 1969 - 1972. 


Genomförda större underhålls- och investeringsåtgärder över åren


2003 - 2004  Byggnation av förvaltningslokal på Vädurens gata 224
2004  Installation av bredbandsnät i hela föreningen.
2005  Byggnation av 22 gallerförråd i källaren på Vattumannens gata 125.     
2005  Renovering av lekplatsen på Vädurens gata 218-223.
2005  Montering av vägbommar i området.
2005  Rensning av ventilationskanaler, byte av don, OVK-åtgärder.
2007   Tilläggsisolering av taken inklusive nya vindskivor och landgångar.
2006 - 2008  Renovering och ombyggnad parkeringsytor, P3, P4, P5, P6 & P8.
2007  Ombyggnad av bastu på Vädurens gata 228.
2007 - 2009  Tätning av garaget på Vädurens gata samt renovering av samtliga  garage.
2008   Installation av passersystem till portar, barnvagns- och cykelrum, garage, el-centraler, undercentraler, vindluckor samt tvättstugor och bastu
2009  Energideklaration.
2009  Infärgning av fasader samtliga garage
2009  Driftsättning av elektroniskt passersystem för portar, tvättstugor,     cykelrum samt garage
2010  Nytt utrymningslarm i garage och tvättstugor som saknar två utgångar
2010  Nödbelysning i garage, källargångar höghus samt källare utan dagljusinsläpp.
2010 Avfuktare installeras i  krypgrunder i låghus
2010 - 2011 Nya undercentraler med värmeväxlare installeras
2011 Nya ventilationsaggregat installeras på höghusen
2012
-Nybyggnation av 5 stycken lägenheter
2012
Nya orienteringstavlor och fasadnummerskyltar
2012
Nybyggnation av klassade förrådsburar
2012
Nya gungställningar på en del gårdar
2013
Ombyggnad förvaltningskontor/fritidslokal
2013
Nybyggation av lägenheter
2013-2014
Fasadtvätt och infärgning
2013
Nyasfaltering gårdar, nyplanteringar, byggt grillplats
2013-2014
Nya tak och ventilation låghus
2013-2014
Byte till led-belysning i trapphus och källare
2014
Åtgärder för avfuktning och förbättrad värme i varmgarage
2014
Byte till led-belysning entréer och utebelysningsstolpar gångvägar och parkering.
2015 Provborrning bergvärme juli 2015
2016 Borrning bergvärme mars 2016 
2017

Fortsatt installation av bergvärme

2017 Stambyte Stenbockens gata 118
2017 Modernisering av föreningens 25 hissar påbörjades
2017 Ommålning av cykel och barnvagnsrum
2017 Ommålning av garagetak G4 och G5 
2017 Nybyggnation av sju kulvertar 
2017 Inventering och statusbedömning av avlopp i låghusen
2017 Radonmätning i föreningens hus 
2017 Filterbyte i garage
2017 Asbestsanering
2017 Uppsättning av parkeringstavlor 
2017 Ventilationsunderhåll
2017 Fortsatt ombyggnad av gårdar och förädling av mark