Om föreningen


Här kan du som funderar är spekulant på en lägenhet i föreningen få lite mer fakta om föreningen och våra hus.

Välkommen!

Om brandbergen

Brandbergen fick sitt namn från en mycket stor skogsbrand som bröt ut i skogsområdet mellan Handen och Vendelsö 1947.
1968 köptes området av dåvarande Österhaninge kommun och planeringen för den nya "servicestaden började. 
Inom ramen för det så kallade miljonprogrammet växte den nya kommundelen fram i mycket högt tempo. 
De första hyresgästerna flyttade in 1970 och 5 år senare fanns det i det gamla skogsområdet bostäder för över 9000 människor.


Om Brf Väduren

Brf Väduren bildades den 1 december 1967 och registrerades den 19 januari 1968. 

Bostadsrättsföreningens fastigheter färdigställdes mellan åren 1969 - 1972. 

Föreningen är medlem i HSB Stockholm.


Lägenheter

Föreningen omfattar 913 lägenheter om tillsammans 64 073 kvm bostadsyta, fördelat på 7 höghus med 25 portar och 22 låghus med 69 portar. Hela tomtarealen är 87 272 kvm.


Lokaler, garage och p-platser

Inom föreningen finns ett hundratal lokaler och förråd. Den totala lokalytan uppgår till 3 555 kvm.

Väduren äger och förvaltar också 610 garageplatser, 341 varmplatser och 269 kallplatser.
Det finns 400 p-platser inom föreningens markområde. 
Föreningen hyr även ut 10 antennplatser för privat och kommersiellt bruk.

Medlemmar

Föreningen hade 1 141 medlemmar vid utgången av 2017.
88 stycken lägenhetsöverlåtelser har skett under 2016.

Visioner och inriktning för Brf Vädurens framtida utveckling

Framtidsutvecklingen för Brf Väduren ska främst inriktas på ett trivsamt boende med hög kvalitet.
Inriktningen ska vara att på ett ekonomiskt försvarbart sätt tillvarata moderna teknik och
utvecklingsmöjligheter i kombination med ekonomiska vinster inte minst gällande energiförbrukning. 

Underhållet av fastigheter och mark ska löpande kontrolleras och åtgärdas efter behov. Miljömedvetenhet ska vara vägledande i alla åtgärdsprogram.