Föreningens energideklaration


Här kan du hämta hem föreningens energideklaration.
 


Sedan den 1 juli 2012 är det obligatoriskt för den som säljer en bostadsrätt att visa upp fastighetens energideklaration. Uppgifter om fastighetens energiförbrukning ska också finnas med i annonsen. 
Spekulanter måste få tillgång till energideklarationen, och vid en försäljning måste säljaren fysiskt lämna över deklarationen.