Takrenovering låghus


Arbete med takomläggning och nya ventilationsaggregat på låghusen.


Så här går arbetet till:

Det kommer att monteras ett trapptorn på husets gavel där tillträde till taket sker.

Inga bullrande arbeten före kl.08.00 eller efter kl. 17.00.

Arbete med takläggning är väderberoende, därför kan arbete även förekomma på helgen.


Ventilation

Tillfällig ventilation kommer att installeras under tiden det nya ventilationsaggregatet installeras, vilket kommer att innebära en sämre luftomsättning i lägenheterna. Vi rekommenderar att ni vädrar mycket och ofta samt gärna låter vädringsfönster stå öppet när ni är hemma. Arbetet med att riva gamla kanaler och installera det nya aggregatet kommer att ta ungefär en månad, under den tiden finns det ett grundflöde i ventilationen, men luftomsättning är som sagt kraftigt försämrad.


Vid frågor kontakta AdEx ServiceCenter: 08-502 573 40


Tack på förhand för ert samarbete!Lite bilder från arbetena på låghusenNy takfot monteras.                                                                                      Ny takpapp och snörasskydd.Tidplan etapp 2 2014


Stenbockens gata 112 -113 Byggtid 28/7 - 11/9

Provisoriska fläktar mellan 31/7 - 5/9


Stenbockens gata 110 -111 Byggtid 4/8 - 18/9

Provisoriska fläktar mellan 7/8 - 12/9


Stenbockens gata 105 - 109 Byggtid 11/8 - 25/9

Provisoriska fläktar 14/8 - 19/9