Brandvarningssytem från sfty FAQ - vanliga frågor


FAQ - vanliga frågor


Vart läser man av alla värden?

I appen i mobiltelefonen.


Vart går larmet?

I dagsläget är det planerat att larmet går hos dina grannar som ingår i samma brandzon, samt styrelse/förvaltning. Det finns i dagsläget ingen plan på att koppla larmet direkt till SOS Alarm, men man ser över möjligheten.


Inbrottslarm, hur täcker den?

Den fungerar genom en rörelsedetektor, och kan därför bara upptäcka sådant den ”ser”.


Vart kommer enheten sättas upp?

I hallen, i närheten av ytterdörren.


Hur många enheter sätts upp i varje lägenhet?

1 enhet som ej kostar något extra för boende, man har möjlighet att själv köpa till fler om man vill.


Vi som inte har WiFi?

Enheten kommer stå som offline, men registreras på rätt lägenhet. Enheten kommunicerar fortfarande med andra enheter via radio, trots uteblivet WiFi. Övriga tjänster går tyvärr inte att nyttja utan WiFi. Endast information om brand kan skickas via radio, ingen annan information går ut.


Vi som inte har mobiltelefon?

Enheten kommer fortfarande fungera som en kollektiv brandvarnare, skillnaden är att man inte får SMS med instruktioner vid brand. Man kan ej heller nyttja mobilappen.


Hur ser IT-säkerhetsaspekten ut?

All trafik som skickas från enheten är krypterad med 256 bitars SSL i hela kommunikationskedjan. Varje enhet måste dessutom logga in mot molnet med ett unikt användarnamn och lösenord (mac-adress och token). Information skickas aldrig till enheten, utan initieras från enheten över en synkron API mot servern. 

Enheten kommunicerar dessutom envägs ut mot molnet under korta perioder, övriga tider är den inte uppkopplad. sfty lyder även under GDRP-lagstiftningen, vilket innebär att alla uppgifter behandlas enligt lagstadgade krav.

Kan detta installeras i gemensamma utrymmen?

Ja, men i dagsläget är detta inte planerat.


Får man slippa få detta monterat i sin lägenhet?

Nej, detta är inte valfritt. Varje lägenhet ska ha en brandvarnare.


Vart ska lappen med uppgifter om telefonnummer och WiFi-lösenord ligga?

I din lägenhet, på golvet framför ytterdörren.


Vad kostar hela paketet?

C:a 1,5 miljoner. I detta ingår även kostnad för att koppla systemet mot styrningen för värme och ventilation. På så sätt kommer föreningen kunna dra ned på sina energikostnader genom att mäta faktisk inomhustemperatur istället för utomhustemperatur.

För boende tillkommer ingen extra kostnad för en enhet, flera enheter kan köpas till på egen bekostnad. Dessa enheter kommer dock tillhöra lägenheten, och kan ej tas med vid flytt. Föreningen köper ej tillbaks dessa. 


Vad händer om det blir överslag eller fel på batterierna?

Detta får du ett meddelande om i din telefon så du kan byta ut de felande batterierna, under förutsättning att enheten är kopplad till WiFi.


Om det går ett falsklarm, exempelvis om man bränner något i ugnen, hur gör man då?

Då trycker du på den grå knappen på larmet och ger dig själv c:a 10 minuter att vifta bort röken. Det är mycket viktigt att man aldrig tar ut batterierna, brandvarnaren skickar direkt en signal om att något är fel till alla andra enheter i sin zon när den upptäcker rök, först när den inte längre känner av någon rök skickar den en ”Allt klart”-signal.


Vad händer om mitt internet slutar fungera plötsligt?

Då fungerar den fortfarande som ett brandlarm.


Kan man koppla larmet till flera telefoner?

Ja, man väljer själv vilka som ska få notis om larm.


Får styrelsen tillgång till information utöver batteri, temperatur och luftfuktighet?

Nej, man får inte tillgång till information utöver detta i backoffice, denna information skickas endast mellan enheten och enskild boendes mobiltelefon.


Vad händer om ingen av lägenheterna har ett WiFi-nät i ett trapphus?

Då fungerar systemet fortfarande internt som ett brandlarm som kommunicerar internt.


Är systemet kopplat till brandkåren?

Nej, inte idag. Detta är dock en möjlighet som styrelsen ser över och kan läggas till i efterhand.


Vilken säkerhet har man att ens uppgifter behandlas på ett säkert sätt?

Avtalet är tecknat enligt SäkerhetsBranschens regler samt kopplat till GDPR-lagstiftning. Inga känsliga personuppgifter lagras i systemet.


Räcker det med att en enhet är kopplad till internet för att information om brand ska skickas ut till förening och förvaltning?

Ja, brinner det i en lägenhet utan internet, men grannen ovanför har internet, så kommer den informationen skickas vidare till förening och förvaltning. Ingen annan information kan vidarebefordras från en enhet utan internet.


Kan jag koppla mitt personliga trygghetslarm till exempelvis hemtjänst?

Ja, du kan själv välja precis vilka som ska få larmet. Detta är dock inte en ersättning för ett vanligt fast trygghetslarm.


Hur fungerar larmet om man är fler i hushållet?

Man kan själv välja vilka som ingår i hushållet.


Måste man ha mobil för att slå av inbrottslarmet?

Nej, det medföljer även en fjärrkontroll. På den kan man slå in den pinkod man själv valt via appen för att slå av larmet.


Hur länge tjuter larmet?

Röklarm tjuter i 5 minuter, inbrottslarmet tjuter i 10 minuter om det inte stängs av via appen eller via pinkod.


Kan man ha inbrottslarmet tyst, d.v.s bara få en notis om enheten uppräcker rörelse?

Nej, inte i dagsläget.