Byggnation bergvärme


FAQ - vanliga frågor

Vilka arbeten skall utföras på arbetsskyddsområden (Instängslade områden)?

  • Borrning 300 m djupa hål. Arbetet utförs med en "krabba". Vid normala bergarter kommer den ner ca 250 m på en dag.
  • Markarbete efter borrning. Vi gräver rörgravar för att ansluta alla borrhål.
  • Grovåterfyllning av rörgravarna med isolerande lättbetong.

Varför är gräsmattan inte återställd?

  • Vi kommer att återställa marken efter att skyddstängsel har demonteras. Med tanke på miljön är det bättre att köra ut matjord och asfalt med fulla lass, därför "samlar vi på" ytor så att det skall bli rationellt.

Gångvägen är avstängd. Hur kommer jag in?

  • Det går alltid att komma till husen en alternativ väg. Det kommer att finnas anvisningar på stängsel.

Det bullrar utanför mitt fönster, är det skadligt?

  • Vi har utfört bullermätningar med kalibrerad decibelmätare i flera lägenheter och trapphus då vi provborrade. Alla mätvärden är med god marginal godkända.
  • En krabba låter ungefär som en buss på en busshållplats när den åker iväg.

Jag behöver ha kontakt med arbetarna

  • Arbetarna på plats svarar inte på frågor. Kontakta AdEx ServiceCenter på telefon 08-502 573 40 eller via formulär på felanmälning.se


Ladda ner nyhetsbreven för bergvärmeprojektet här

Nyhetsbrev 1 provborrning juli 2015
Nyhetsbrev 2 provborrning juli 2015
Nyhetsbrev 3 provborrning augusti 2015
Nyhetsbrev 4 Fiskarnas gata 154 -158, G4, mars 2016
Nyhetsbrev 4.2 Förlängd arbetstid, uppsatt i portarna 23/3 2016
Nyhetsbrev 5 Allmän information byggstart mars 2016
Nyhetsbrev 6 Gården mellan Fiskarnas gata 154 -158, Vädurens gata 228 -234  start 21/3 utdelad 10/3 2016
Nyhetsbrev 6.2 Förlängd arbetstid, uppsatt i portarna 23/3 2016
Nyhetsbrev 6.3 Förlängd arbetstid, uppsatt i portarna 15/4 2016
Nyhetsbrev 7  Allmän information till hela området 23/3 2016
Nyhetsbrev 8  Vädurens gata 230 - 232 byggstart 29/3, utdelad 23/3 2016.
Nyhetsbrev 9  Vädurens gata 215-224, Oxens gata 246-248 utdelad 8/4.
Nyhetsbrev 10 Allmän information till hela området. Uppsatt i portarna 15/4
Nyhetsbrev 11 Vädurens gata 205- 209, 212 217, Oxens gata 249 - 250, 261 - 262. Byggstart 18/4. Utdelad 15/4.
Nyhetsbrev 12 Oxens gata 257- 266, Vädurens gata 251-254, byggstart 18/4. Utdelad 15/4.
Nyhetsbrev 13 Vädurens gata 212, 228-232 och G3
Nyhetsbrev 14 Oxens gata 263 - 266
Nyhetsbrev 14.3 Förlängd arbetstid, uppsatt i portarna 17/5
Nyhetsbrev 15 Allmän information till hela området. Uppsatt i portarna 29/4.
Nyhetsbrev 16 Vattumannens gata 124, 131 - 134 och G5 utdelad 29/4
Nyhetsbrev 17 Vattumannens gata 148 - 153, Stenbockens gata 112- 113, utdelad 29/4.
Nyhetsbrev 17.2 Förlängd arbetstid, uppsatt i portarna 17/5.
Nyhetsbrev 18 Stenbockens gata 101 - 106, 112-113 Utdelad 12/5
Nyhetsbrev 18.2 Förlängd arbetstid, uppsatt i portarna 17/5.
Nyhetsbrev 19 Stenbockens gata 118 - 121 start v. 20, utdelad till arbetsområdet 13/5
Nyhetsbrev 20 Allmän information till hela området. Uppsatt i portarna 17/5.
Nyhetsbrev 21 Stenbockens gata 101-104, utdelad 25/5.
Nyhetsbrev 22 Vädurens gata 228 - 232 Arbetet beräknas vara klart 15/7. Utdelat 1/7.
Nyhetsbrev 23 Vädurens gata 206 - 209, 212-226, Oxens gata 246- 250 Arbetet beräknas vara klart 25/7. Utdelat 1/7.
Nyhetsbrev 24 Oxens gata 253, 254, 257- 260, 261-266. Utdelat 1/7.

Nyhetsbrev 25  Vädurens gata, Oxens gata och Vattumannens gata. Uppsatt alla portar 19/8.