Led-belysning


Väduren har investerat i ny LED-armatur till samtliga trapphus, entrér, källare, cykelrum och garage.

Ny armatur i entréer och trapphus


De nya armaturerna i entréer och trapphus drar ungefär hälften så mycket energi som de gamla lamporna. Det kommer att vara tänt som tidigare dygnet runt i trapphus och i entréer tänds lampan automatiskt via ljusrelä när det inte är tillräckligt dagsljus.


Utebelysning framför varje port



Utebelysningen tänds nia ljusrelä när dagsljuset inte är tillräckligt.

Garagen har fått ny belysning både utanför och inuti.



Takarmaturen i garagen går ned till halv styrka när ingen är i närheten, med hjälp av rörelsedetektor tänds lamporna till full styrka när bil eller människa kommer nära.


Källarbelysning


De långa källarkorridorerna blir ordentlig upplysta med ny LED-armatur som ger ett vitt och klart sken med hög luxstyrka samtidigt som föreningen får väsentligt minskade driftskostander

I källare är belysningen installerad med timer, även i barnvagnsrum och cykelrum. Lampan tänds liksom tidigare med tryckknapp och lampan släcks efter 15 minuter i källare och 5 minuter i barnvagnsrum/cykelrum. I källargångar finns också sedan tidigare nödbelysning, så skulle lampan släckas när du befinner dig där, finns det ledljus så att du kan tända igen.