Låghustaken


Låghustakens kondition


Samtliga låghus utom Vädurens gata 205 - 209 är omlagda med Derbigum SP 4 takpapp för 23 år sedan. På samtliga tak ser man tvärsprickor. Sprickorna har lappats och lagats på flera ställen. 
Orsaken till att sprickorna uppkommer är att man har monterat en Plywoodskiva direkt på TRP-plåten och sedan lagt Derbigum takpapp direkt på Plywoodskivan. Under varma respektive kalla perioder rör sig TRP-plåten och Plywooden som är fastskruvad till plåten. De här rörelserna orsakar sprickor i tätskiktet (takpappen). 


Sprickorna kommer bara att förvärras i framtiden. Dessutom har skruvarna för infästning av plywood-skivorna rostat, vilket gör att flera av skruvarna har gått av p.g.a. rörelser i materialet.


Infästningar för takpappen har också gått sönder, vilket gör att det finns risk för att takpappen kan lossa och blåsas av vid stark vind. Takpappen har satts fast med mekaniska infästningar. Varje infästning har skyddats med ett lagar takpapp som limmats fast över infästningen. Detta skydd har nu lossat på flera ställen vilket innebär att det kan komma in fukt genom skruvhålet som går rakt igenom ned till plywoodskivan.


Behov av åtgärder

Materialet för tätskiktet - Derbigum SP 4 är ett bra material och ska normalt ha en längre livslängd än 23 år. Tyvärr har konstruktionen inte gjorts på ett riktigt sätt vilket har lett till sprickor i tätskiktet. Att bara lägga om takpappen skulle innebära att samma problem återkommer, därför behöver man också lägga om undertaket.


För att eliminera rörelser av plywoodskivan bör man lägga en ny yta av 20 mm takboard och sedan lägga om taket med ett nytt tätskikt.


Plåtdetaljer

Samtliga takluckor bör bytas ut. All sarg på samtliga takluckor behöver höjas 200 mm för att förhindra att snö tränger in. Takfot och krönplåt behöver göras om. Övriga plåtdetaljer behöver målas om. Flera stuprör har spruckit i skarven p.g.a. att isproppar bildas under kalla vinterdagar. De behöver bytas ut. Hängrännor 

På taket har man monterat sk. slang-takbrunnar. Slangen stoppar man in i stuprören och det finns stor risk att dagvattnet svämmar över under taket när isproppar bildas i stuprören. Detta bör åtgärdas genom att man bygger om takfoten och leder vattnet till hängrännor istället. 


I bildgalleriet nedan kan ni se två skisser på hur man kan lösa problemet med av-vattningen och några bilder från skadorna på taken.