Händer i föreningen


Bergvärme 

Driftsättningen av de 4 undercentralerna som har byggts under bergvärmeprojektet har tyvärr blivit försenade. Anledningen till detta är att Vattenfall inte har levererat spänning/ström till de nya el-anslutningarna. Vattenfall måste  bygga om ett ställverk innan de kan koppla på strömmen, detta har dragit ut på tiden.  För närvarande har Vattenfall endast levererat elanslutning till en undercentral och de övriga tre har fortfarande inte levererats.
 
Den undercentral som har el har genomgått en förbesiktning och även en provdriftsättning.
 
De tre undercentraler som Vattenfall inte har levererat elanslutning till är färdigställda så långt det går utan en elanslutning. När Vattenfall levererat elanslutning återstår cirka 4-6 veckors arbete med installationer samt driftsättning innan man kan förbesikta undercentralerna.
 
Styrelsen har givetvis försökt få Vattenfall att agera snabbare än de har gjort men tyvärr har detta inte givit något resultat. Föreningen får ingen förtur hos Vattenfall och som de flesta av er vet så byggs det mycket nytt i vår kommun, och nyproduktion har alltid förtur. Föreningen beställde nyanslutningar för två år sedan.
 
I detta skede är det svårt att veta exakt när elanslutningen blir klar från Vattenfall, men vi har stora förhoppningar att det kommer att ske under februari 2018. 


Läs mer här.

MODERNISERING AV HISSAR

Den första provhissen blev i somras klar och godkänd, moderniseringen blev ett klart lyft.
 
Nu går vi vidare med modernisering av resterande hissar.
Detta betyder att man byter det som behöver bytas och sparar det som är bra. På så sätt kan vi hålla kostnaderna nere. Bland annat kommer hela styrboxen bytas ut och inredningen göras om. Dörrarna kommer också att bytas ut till helautomatiska, säkra dörrar.
  
Varje hiss beräknas vara avstängd i cirka 4 veckor och man kommer att arbeta parallellt med två hissar samtdigt.
Du som är direkt berörd kommer dessutom att få mer information i din brevlåda och i trapphuset.

Nedan kan du redan nu se en preliminär tidplan.
Entreprenören är Trygga Hiss.

Preliminär tidplan

Arbete pågår just nu på Stenbockens gata 101 och 102 under vecka 2 - 5


Stenbockens gata 103 och 104 – Vecka 5-8

Stenbockens gata 118 & 119 – Vecka 8-11

Stenbockens gata 120 & 121 – Vecka 11-14

Vädurens gata 218 & 219 – Vecka 14-17

Vädurens gata 220 & 221 – Vecka 17-20

Vädurens gata 222 & 223 – Vecka 20-23


prel. tidplan uppdaterad 180116