Förråd


Nya förråd ger intäkter till föreningen

Tidigare outnyttjade ytor i föreningens källare har tagits till vara.


När föreningens fastigheter byggdes inreddes många "hobbyrum" och liknande i varje trappuppgångs källare. Dessa ytor kostar pengar för föreningen att värma upp och har varit svårt att få uthyrda.


Nu har föreningen iordningsställt dessa ytor till flera mindre förrådsutrymmen med förrådsburar som är stöldskyddsklassade. Det innebär att förråden är väl skyddade mot inbrott och det är möjligt att teckna tilläggsförsäkring till förråden via hemförsäkringen.


Förråden färdiga

Slutbesiktning av förrådsbygget gjordes den 11 januari. Förråden kommer att bli klara för uthyrning i slutet av januari.

Vill du hyra förråd?

Lediga förråd finns i storlekar från 0,8 kvm till 5,4 kvm. Hör av dig till förvaltningskontoret om du är intresserad av att hyra förråd, eller via formulär "ställ dig i kö" på AdEx hemsida.

Tipsa styrelsen

Har du tips om fler outnyttjade ytor som kan byggas om till förråd, hör gärna av dig till styrelsen!