Ventilationsprojektet - bakgrund


Bakgrund

Ventilationsaggregaten till Brf Vädurens höghus har bytts ut till kraftigare aggregat med integrerad värmeåtervinning på frånluften. Åtgärden var nödvändig för att få godkänd OVK och få rätt luftflöden i lägenheternas kök och badrum. 


Provinstallation

Projektet startade med en fullskalig provinstallation på ett provhus - Oxens gata 246, 247 och 248. Provet startade hösten 2010.

Installation på samtliga höghus

Våren 2011 startade entreprenaden på samtliga höghus med start på Stenbockens gata. Samtliga installationer var klara vintern 2011.