Återvinning och avfallshantering


 

Återvinningsstationer


Kärl för återvinning av papper, tidningar, glas och metall finns på våra återvinningstationer.


Om någon av dessa stationer behöver städas, ta direktkontakt med FTI på 0200-88 03 11 och ange stationsnummer enligt nedan. (Står också uppmärkt på varje station).

Vädurens gata 7910

Fiskarnas gata 7917

Vattumannens gata 7911

Stenbockens gata 15942


 

Grovsopor önskar vi att ni i möjligaste mån själva lämnar till återvinningscentralen i Jordbro. Det kommer också att beställas en grovsopscontainer till föreningen en gång per kvartal- meddelande om tidpunkt kommer upp i portar.


Återvinningscentralen Jordbro företagspark Rörvägen 23 har öppet:


Mån - tor 13.00 - 19.00
fre - sön 9.00 - 16.00

Du behöver ett personlig passerkort för att kasta sopor på återvinningscentralen. 
Passerkortet är kostnadsfritt, ansökan finns på www.srv-atervinning.se och på förvaltningskontoret.


Föreningen - dvs. du och dina grannar får betala extra för att vi ska ta hand om och köra bort dina grovsopor som du själv inte tar hand om.

Elavfall

Elavfall är lampor och alla apparater med sladd eller batteri. Till exempel lysrör, lågenergilampor, glödlampor, handverktyg, leksaker, klockor, tv, radio, skrivare, datorer, spisar, diskmaskiner och tvättmaskiner.
Det finns ingen hantering av elavfall i föreningen. Elskrot så som kylskåp, datorer, tv-apparater osv skall köras till närmaste  återvinningscentral för återvinning.
Allt elskrot som lämnas på föreningens miljögårdar måste till att börja med tas om hand av fastighetsskötaren och markentreprenören för att sedan hämtas av SRV. Detta medför stora extra kostnader för föreningen. Tänk på att du, som privatperson lämnar elavfall utan avgift på närmaste återvinningsstation.
Tänk även på att mycket av elavfallet är farligt för miljön. Därför är det viktigt att det samlas in och tas om
hand på ett miljöriktigt sätt.

Farligt avfall

Farligt avfall är sådant som kan ge allvarliga och bestående skador på miljön och människan. Det kan till exempel vara giftigt, cancerframkallande, explosivt eller brandfarligt. Till farligt avfall räknas batterier, nagellack, hårspray, färgrester, limrester, lösningsmedel, spillolja, bekämpningsmedel, lackrester, kvicksilvertermometrar, rengörningsmedel, läkemedel, sprayflaskor (med farlig drivgas eller innehåll), foto kemikalier, syror, kalklösare, ammoniak och lut. Farlig avfall ska lämnas på återvinningscentralens miljöstation.


Grovsopor

Grovsopor som t.ex. kyl/frys, elavfall, farligt avfall m.m. ska lämnas till återvinningsstationen i Jordbro. Du kan beställa passerkort till återvinningsstationen här. Eller via förvaltningskontoret. Du får inte lämna skrymmande grovsopor och elavfall i FTI:s återvinningsstationer.

Hushållssopor


Tänk på att knyta ihop soppåsen ordentligt innan du slänger den i sopnedkastet och använda gärna dubbla påsar om du har blöta hushållssopor. Otäta soppåsar ger fula fläckar på väggen under sopnedkastluckorna och det rinner också längst med väggarna nedåt i i röret med dålig lukt som följd. Extra städning måste beställas för att bli av med fläckar och lukt, en onödig kostnad som vi kan bli av med om alla tänker på detta när man slänger sina sopor:

  • Överfyll inte soppåsen
  • Knyt igen soppåsen ordentligt
  • Använd dubbla påsar om soporna är blöta
  • Släng inte sopor som inte ryms i en vanlig påse i sopnedkastet - t.ex. pizzakartonger. Rena kartonger kan slängas i behållaren för wellpapp i miljöstationen. Kartong med matrester får vikas ihop så att den ryms i de vanliga soporna. Kartonger orsakar annars onödiga stopp i sopnedkastet.