Att tänka på vid grillning


Det är fortfarande tillåtet att grilla i Vädurens utegrillar under förutsättning att det sker
under säkra förhållanden - att släckningsutrustning finns i nära till hand och
att elden alltid hålls under uppsikt!

Det är endast tillåtet att grilla med grillkol och absolut inte med pinnar eller liknande.

Om ni använder egen grill, se till att ni står på ett sådant ställe att ni inte utsätter era grannar för obehag. Använd grillplatserna även vid användande av egen grill.

Håll dig uppdaterad via Haninge kommuns hemsida om eventuellt eldningsförbud
kommer upp.