Vädureninfo


Här kan du läsa den senaste medlemsinformationen

Vädureninfo kommer ut 4 - 6 gånger om året och innehåller aktuell information från förvaltning och styrelse om vad som händer i föreningen. Har du förslag på något du vill att vi skriver om i Vädureninfo? Maila styrelsen@vaduren.se.

Ladda hem Vädureninfo som pdf till din dator:
Vädureninfo Nr 29 2015


Vädureninfo Nr 28 2015


Vädureninfo Nr 27 2015


Vädureninfo Nr 26 2015


Vädureninfo Nr 25 2014


Vädureninfo Nr 24 2014


Vädureninfo Nr 23 2014


Vädureninfo Nr 22 2014


Vädureninfo Nr 21 2013


Vädureninfo Nr 20 2013


Vädureninfo Nr 19 2013


Vädureninfo Nr 18 2013

How to use google translate to read "Vädureninfo" in another language

Download "vädureninfo" in pdf. Click on the left mouse buttom and drag down över the text to be copied, click on the right mouse buttom and choose "copy". 

Go to the webpage http://translate.google.se/. Select "swedish" in the language translating "from", then select the language you want to translate "to". Click on the right mouse buttom on the left box and select "paste". The translation will appear in the right box.