Sandsopning 2020


Vi kommer att utföra sopning av sand i garage och på parkeringsytor samt övriga vägar under vecka 14 med följande planering:

MÅNDAG 30 mars
Start (övriga vägar och ytor)

TISDAG 31 mars kl. 07:00-17:00
Garage G5
Parkeringsytorna P3 och P4

ONSDAG 1 april kl. 07:00-17:00
Garage G3
Parkeringsytorna P5 och P6

TORSDAG 2 april kl. 07:00-17:00
Garage G4
Parkeringsytorna P7 och P8

För att vi ska få bort så mycket sand som möjligt behöver samtliga bilar som inte står i bur utrymmas.


Parkera på G3:s tak under sandsopningen. Vid brist av plats kan man parkera bilen på gårdarna.
Tänk då på att parkera så att utryckningsfordon kan passera.


För sopning av burplatserna kommer kvastar att placeras ut i garaget några dagar innan.
Vänligen sopa ut sanden till mitten av körbanan så sanden kan sopas upp.


Vi ansvarar inte för stenskott och damm som kan förekomma i samband med sandsopningen.


Med vänlig hälsning

Brf Väduren, Fastum, Eko Miljö & Mark