SOPSTOPPET LÖST


Envac har meddelat att sopstoppet nu är åtgärdat och att soporna kan slängas i sopnedkastet.

De tar successivt bort lapparna på sopnedkasten och tar bort containrarna.

Tänk på att försluta soppåsarna ordentligt och endast kasta hushållssopor i sopnedkasten för att
förhindra att detta inträffar igen.

Använd FTI:s stationer för pappers-, plast-, glas- och metallförpackningar samt tidningar.