Sandsopning 2019


Vi kommer att uföra sopning av garage och parkeringsytor under v. 15

Tisdag 9 april kl. 07.00  - 17.00
Garage 5 + parkering 3-4


Onsdag 10 april kl. 07.00 - 17.00
Garage 3 + Parkering 5-6


Torsdag 11 april kl. 07.00 - 17.00
Garage 4 + parkering 7-8


Föreningen ansvarar inte för stenskott och damm som kan förekomma i samband med sandsopningen.