Porttelefoner Vädurens gata 221 - 226


Porttelefonerna på Vädurens gata 221 - 226 är fortfarande ur funktion. Troligen är orsaken blixtnedslaget i slutet av sommaren. Tekniker arbetar med att fastställa och avhjälpa felet.