Inbjudan Öppet hus om stadgar


Måndagen den 5 februari kl 17.00 - 19.00


Föreningslokalen, Vädurens gata 224


Den 1 juli 2016 kom lagändringar som påverkade bostadsrättsföreningars stadgar. Lagändringarna kom till för att göra det enklare att driva förening efter dagens förutsättningar. Vissa av ändringarna är tvingande, bland annat gällande kallelsetider.


Övergångsreglerna gav bostadsrättsföreningar fram till den 30 juni 2018 på sig att anpassa sina stadgar efter lagändringen.


Som ett led i detta passar Brf Väduren på att se över sina stadgar helt och hållet, och kommer därför presentera ett förslag på nyskrivna stadgar som bättre ska spegla hur föreningen drivs idag.Du som medlem bjuds nu in till ett Öppet hus för att ta del av de nya stadgarna och bereds möjlighet att kunna ställa frågor och komma med synpunkter.


Med på Öppet hus kommer representanter från styrelsen, HSB och förvaltningen att finnas för att på bästa sätt kunna gå igenom och svara på de frågor som inkommer under kvällen.


Som vanligt har vi Öppet hus i föreningens lokaler på Vädurens gata 224. Mötet sker den 5 februari 2018, kl. 17:00 – 19:00.


Vi hoppas att få se så många som möjligt av er där. Välkomna!
/Styrelsen för Brf Väduren