Eldning- och grillförbud 


Brf Väduren har infört totalt eldnings-och grillförbud. Detta innebär att det inte är tillåtet att grilla på de utsatta grillplatserna i föreningen.