Driftstopp i TV-signal


På bl. a Stenbockens gata 110 och 111. ComHem felsöker.