Förvaltningskontoret öppet!Förvaltningskontoret har från och med 14 september åter öppet
för besök - vilket är mycket glädjande.

För att vi ska kunna fortsätta hålla förvaltningskontoret öppet så har vi vidtagit åtgärder i och utanför lokalen.
Vi har satt upp plexiglas, ställt ut handdesinfektion/handsprit och tar endast emot EN besökare
åt gången. Utanför har vi märkt upp i marken för att kunna hålla avstånd.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och under besökstider gäller följande, vi ber
er alla att respektera detta:

- Känner du dig sjuk så ska du stanna hemma och inte besöka kontoret.

- MAX en besökare på kontoret samtidigt, vänta utanför på er tur och håll avstånd.

- Använd gärna handspriten som vi tillhandahåller på kontoret.

- Undvik att röra ögon, näsa och mun då smitta sprids genom slemhinnor. Det är en allmänt
förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner.

Besökstider:

Måndag
Telefontid kl. 13:00-16:00

Onsdag
Telefontid kl. 14:00-19:00

Fredag
Telefontid kl. 08:00-11:00

Varmt välkomna!