Felanmälda kanaler


Förvaltningen har gjort en felanmälan hos ComHem eftersom flera boende har uppmärksammat att Barnkanalen och Yle1 inte fungerar.

ComHem har bekräftat felanmälningen och felsökning pågår.

Det är viktigt att ni kontaktar ComHems felanmälan när ni uppmärksammar dessa fel.
ComHem har telefonnummer 90 222 (ej 08 framför)