Moms på avgiftsavierna


Bostadsrättsföreningar måste enligt en nyligen stiftad lag redovisa moms på individuell förbrukning.

Regelverket började gälla 1 januari 2020.


Detta innebär att eldförbrukningen nu måste redovisas i två separata rader - elförbrukningen (exkl. moms) samt hur stor del av denna som består av moms.

 

Detta innebär alltså inte att kostnaden per kWh har ökat med 25%, utan endast att man visar hur stor del av kostnaden som är moms. Elpriset är det samma som tidigare, men nu måste man alltså lyfta ur momsen och redovisa den på en egen rad.


Brf Väduren har ett gemensamt rörligt elavtal för samtliga boende i föreningen. Detta innebär att priset per kWh varierar från månad till månad. Elförbukningen kan därför upplevas som dyrare vissa månader. Förbrukningsperioden, antal kWh samt priset per kWh står angivet på respektive avi.