Moms på avgiftsavierna


Bostadsrättsföreningar måste enligt en nyligen stiftad lag redovisa moms på individuell elförbrukning.

Regelverket började gälla den 1 januari 2020.


Elförbrukningen måste redovisas på två separata rader på avier - elförbrukning (pris exklusive moms) samt moms 25 % som visas på en separat rad längre ner. Detta sätt att redovisa innebär inte att det debiterade priset ökat med 25 % utan visar endast hur stor del av det totala elpriset som är moms. Föreningen är nu skyldig att redovisa denna moms till Skatteverket.


Brf Väduren har ett gemensamt rörligt elavtal för samtliga boende i föreningen. Detta innebär att priset per kWh varierar från månad till månad. Elförbrukningen kan därför upplevas som dyrare vissa månader. Förbrukningsperioden, antal kWh samt priset per kWh står angivet på respektive avi.