Asfalterings- och målningsarbeten P3 och P6


Under vecka 34 pågår ombyggnation och målning av platserna 70-81 på parkeringsyta P3.

Arbetet påbörjas måndagen den 24 augusti kl. 07:00 och pågår till fredag den 28 augusti kl. 15:00.
Under denna tid är det mycket begränsad framkomlighet på parkeringen.
Platserna 70-81 får inte användas.

Under tisdagen den 25 augusti mellan kl. 08:30-15:00 pågår asfalteringsarbete på P6, vilket innebär
att parkeringen är avstängd under denna tid. Inga bilar kan köras in eller ut. Detta berör även hyresgäster
i G5 Varm och G5 Nedre, eftersom de delar samma in- och utfart till garaget.

Under ombyggnationen och asfalteringen råder vi er i första hand att parkera på taket till G3.
Vid brist på plats kan bilar parkeras på gårdarna. Tänk dock på att inte stå i vägen för utryckningsfordon.