Medlemsinformation2018-07-31

Driftstopp med elektronisk utrustning - uppdatering

Portsystemet

Problemet med portsystemet, främst på Stenbockens gata, är diagnostiserat som ett server-/systemfel som RCO ansvarar för. De arbetar på att lösa problemet. 


Fläktarna

Fläktarna är felanmälda och beställda från KVF. Preliminär leverans och installation beräknades under denna vecka (v. 32) men enligt uppgift från leverantören är dessa försenade. Vi inväntar åtgärd från KVF.


Vi har daglig kontakt med dessa leverantörer för att lösa dessa problem snarast möjligt.


Vi beklagar åter igen eventuella olägenheter detta medför.


2018-06-15

Eldningsförbud

Det är eldningsförbud i kommunen pga brandrisk.
Grillning är inte tillåtet, det gäller även grillarna på gårdarna.
Kasta inte cigarettfimpar utomhus, de kan orsaka allvarliga bränder. 

Använd askkopp!


Fireban


There´s a fireban in the whole county due to the dry weather.
Barbecueing is not allowed, including the barbecues in the residential area.

Don't throw out cigarettes outdoors, they can cause serious fires.
Always use ashtrays!
2018-06-15

Vattenskador och kabelbrott

Föreningen har drabbats av många vattenskador på grund av felaktiga eller slarviga ombyggnationer. Det händer också att andra kablar blir skadade. Det kan vara kablar till internet och bredband. Det är inte säkert att du drabbas utan dina grannar. Förutom det lidande det innebär för de som drabbats så är det också en stor kostnad för föreningens gemensamma kassa.

 

Det som oftast går fel är att man borrar sönder ledningar i väggar och golv. Alla lägenheter ser olika ut, och du bör vara säker på att det inte går vattenledningar eller ledningar och kablar, där du ska borra innan du sätter igång. Fråga gärna förvaltningskontoret om råd innan du ska göra en renovering.


2018-04-12

Inte tillåtet att plantera växter i gemensamma rabatter

Markgruppen informerar:


Vi är en stor förening med mycket mark och växtlighet och vi har en hel del boenden som är intresserad av odling och växtlighet, vilket vi i styrelsen tycker bara är trevligt. Dock vill vi poängtera att det INTE är tillåtet för enskild boende att på eget bevåg plantera växter bland redan befintlig växtlighet. Inte heller anlägga helt egna planteringar. Detta på grund av flera orsaker.


  • Den inplanterade växten kan skada mark eller fastighet.
  • Den inplanterade växten kan skada eller ta över redan befintlig växtlighet.
  • Den kan störa det allmänna intrycket
  • Den kan försvåra skötseln


    /Markgrupp och styrelse i Brf Väduren