Medlemsinformation2018-10-01

Felsökning värme Stenbocken och Vattumannen, felsökning porttelefoner Vädurens gata 221 - 226

Ett fel i undercentralen orsakar problem med värmetransporten till höghusen på Stenbockens gata samt vissa portar på Vattumannens gata. Drifttekniker arbetar med att lösa problemet.


Fortsatt problem med porttelefonerna på Vädurens gata 221-226. Tekniker arbetar med att fastställa problemet och åtgärda detta.


Felsökning pågår gällande tvättstugornas onlinebokning.


2018-09-04

Driftstopp elektronik, uppdatering

Gällande fläktarna på Stenbockens gata 113, 118 och 120 inväntar vi fortfarande vidare besked från KVS angående beställning och leverans av styrkorten. Förvaltningen söker dagligen kontakt med KVS och arbetar ständigt med att få vidare besked.


Passersystemet är nu åtgärdat på Stenbockens gata.


Det föreligger för närvarande problem med porttelefonerna på Vädurens gata 221 - 223 samt på 216. Entreprenören arbetar med att åtgärda problemet.2018-07-31

Driftstopp med elektronisk utrustning - uppdatering

Portsystemet

Problemet med portsystemet, främst på Stenbockens gata, är diagnostiserat som ett server-/systemfel som RCO ansvarar för. De arbetar på att lösa problemet.


Status för dörrar

• Vattumannens gata 150 - Framdörren fungerar inte.

• Stenbockens gata 102-105 - Porttelefonen fungerar inte.

• Stenbockens gata 105-107 - Inga dörrar eller porttelefoner fungerar.

• Stenbockens gata 112-113- Inga dörrar eller porttelefoner fungerar.

• Stenbockens gata 118 - Bakdörren fungerar inte.

 

Tvättstugorna på Stenbockens gata fungerar, dock är det åverkan på dörren till den blåa tvättstugan som gör att den måste stå öppen.


Det finns konstaterade störningar på Vädurens gata som utreds och arbetas på. Även fjärrkontrollsläsarna till garagen är drabbade av störningar och felsökning pågår.


Fläktarna

Vi inväntar fortfarande åtgärd gällande fläktarna på Stenbockens 120, resterande fläktar är i funktion.


Vi har daglig kontakt med dessa leverantörer för att lösa dessa problem snarast möjligt.


Vi beklagar åter igen eventuella olägenheter detta medför.


2018-06-15

Vattenskador och kabelbrott

Föreningen har drabbats av många vattenskador på grund av felaktiga eller slarviga ombyggnationer. Det händer också att andra kablar blir skadade. Det kan vara kablar till internet och bredband. Det är inte säkert att du drabbas utan dina grannar. Förutom det lidande det innebär för de som drabbats så är det också en stor kostnad för föreningens gemensamma kassa.

 

Det som oftast går fel är att man borrar sönder ledningar i väggar och golv. Alla lägenheter ser olika ut, och du bör vara säker på att det inte går vattenledningar eller ledningar och kablar, där du ska borra innan du sätter igång. Fråga gärna förvaltningskontoret om råd innan du ska göra en renovering.


2018-04-12

Inte tillåtet att plantera växter i gemensamma rabatter

Markgruppen informerar:


Vi är en stor förening med mycket mark och växtlighet och vi har en hel del boenden som är intresserad av odling och växtlighet, vilket vi i styrelsen tycker bara är trevligt. Dock vill vi poängtera att det INTE är tillåtet för enskild boende att på eget bevåg plantera växter bland redan befintlig växtlighet. Inte heller anlägga helt egna planteringar. Detta på grund av flera orsaker.


  • Den inplanterade växten kan skada mark eller fastighet.
  • Den inplanterade växten kan skada eller ta över redan befintlig växtlighet.
  • Den kan störa det allmänna intrycket
  • Den kan försvåra skötseln


    /Markgrupp och styrelse i Brf Väduren