Valberedning


Nomineringar till styrelsen kan göras under hela året. Om du, eller någon du känner, som bor i föreningen är intresserad av styrelsearbetet går det bra att meddela valberedningen via e-post: valberedningen@vaduren.se  


Det går även bra att lämna en ansökan i förvaltningens brevlåda på Vädurens gata 224. OBS! De du nominerar måste ha accepterat att bli nominerade. 


Vad är en valberedning?  

En valberedning är en förtroendevald arbetsgrupp vars mål är att förbereda val av styrelsemedlemmar och suppleanter.  Valberedningens uppgift är att samla kandidater och presentera dessa inför årsstämman. 

Vanligtvis förbereder valberedningen kandidater till alla valbara platser förutom valberedningen själv, vilket är stämmans uppgift. Däremot är det inte en valberednings uppgift att ingå i styrelsearbetet. 


 Valberedningens roll i bostadsrättsföreningen är att säkerhetsställa att föreningen har en fungerande styrelse.  Valberedningen arbetar helt och hållet på uppdrag av föreningens medlemmar, styrelsen har inte mandat att styra eller påverka valberedningens förslag. Stämman har också möjlighet att föreslå andra kandidater än de som valberedningen presenterar. 


En del av valberedningens arbete är att se till att de föreslagna kandidaterna ska få en grundlig information om vad styrelsearbetet innebär. En annan är att intervjua styrelsen för att ta reda på hur samarbetet fungerar och vilka kompetenser som styrelsen skulle behöva kompletteras med. 


För att nominera kandidater till styrelsen, kontakta oss på valberedningen@vaduren.se