Boka tvättid


Du kan boka tvättid här via hemsidan eller på plats utanför tvättstugan.


BOKA TVÄTTSTUGA


Kontakta ServiceCenter på 90220 för att få inloggningsuppgifter till webbokningen.Så fungerar tvättstugebokningen:


OBS! Varje lägenhet kan boka max 7 tvättpass per månad.


Boka tvättpass


1. För brickan över läsaren
2. Välj vad du vill göra. Genom att flytta markering med höger och vänster pil kan du välja mellan boka, avboka och avsluta. Du bläddrar mellan alternativen med pilknapparna och väljer OK-knappen. Om du gör något fel kan du komma tillbaka till föregående bild genom att trycka på backa-knappen.
3. Kalenderbild visas. Grön ruta betyder ledigt. Du bläddrar mellan tvättider med pilarna och väljer genom att trycka på OK-knappen.
4. Bokning klar! Avsluta genom att trycka på backa-knappen eller välj avsluta och bekräfta med OK-knappen.

Öppna tvättstugan på bokad tid:

1. För brickan över läsaren.
2. Nu aktiveras din bokning och du kan öppna dörren till den tvättstuga som du har bokat. Du ser på bokningstavlan vilken tvättstuga och vilka maskiner som är bokade.

Tänk på att du måste starta tvättmaskinen inom 15 minuter annars avaktiveras maskinerna. Skulle det hända kan du aktivera igen genom att föra brickan över läsaren på bokningstavlan.