Årsstämma 2020


Protokoll årsstämma 2020OBS! Protokollet är feldaterat. Det är protokollet från ordinarie föreningsstämma år 2020 (ej 2019).
Stämman genomfördes 2020-05-14 (ej 2019-05-14). I övrigt stämmer datumen.