Årsstämma 2020


Motion till föreningsstämma


Inför stämman ha medlemmar möjlighet att lämna in sina förslag till styrelsen.
En motion är ett förslag till en förändring som en eller flera medlemmar vill att årsmötet ska besluta om.
Motionen ska innehålla bakgrund, motiv och förslag på förändringen om måste inkomma skriftligen till förvaltningskontoret senast den 29:e februari 2020.