Årsstämma 2018


Motion


Här är en mall för dig som vill lämna in en motion till föreningsstämman.
Läs igenom instruktionerna noggrant och skriv därefter ned din motion.
 
Din motion måste innehålla:
-          En tydlig rubrik
-          En bakgrund till varför motionen tas upp för förslag
-          Ett tydligt förslag till beslut, ej en önskan eller liknande
-          Datummärkning, datum för stämman samt dagens datum
-          Ditt namn och ditt lägenhetsnummer
 
Om någon av dessa fattas kommer din motion inte att kunna behandlas.
Tänk på att bara ha ett yrkande för varje motion! Har du fler får du gärna lämna in fler motioner.


Motioner ska senast vara inlämnade 2018-03-31. 

Motioner som lämnas in senare kommer ej att behandlas.Här kan du ladda ner protokoll från ordinarie föreningsstämma 2017