Stambyte


En grundlig undersökning av föreningens avloppsstammar och tappvattenledningar gjord 2011/2012 visar att föreningen inte behöver åtgärda avlopps- eller tappvattenstammar på cirka 10 - 15 år. 

Inre underhåll av badrum

Det är viktigt att du som medlem ser till att det finns ett fungerande tätskikt i ditt badrum så att vattenskador inte uppstår. En vattenskada i ditt badrum leder ofta till följdskador hos grannen nedanför, dessutom drabbas föreningen av kostnader för att torka bjälklaget mellan lägenheterna.

Läs mer om badrumsrenovering här

Inre underhåll av kök

Ett par skador har uppstått i föreningen på sista tiden under diskbänken i köket på grund av att anslutningen till vattenkranen inte hållit tätt. Droppar det lite sakta ned i sanden under golvet kan det dröja länge innan skadan upptäcks och då kan det innebära att hela köksgolvet måste brytas upp och torkas. Detta är ditt ansvar som bostadsrättsinnehavare att både undersöka och åtgärda.