Snöröjning


Snöröjning på Brf Väduren utförs av Hanvedens entreprenad.


För att anmäla bristfällig snöröjning och/eller halkbekämpning vänligen kontakta
ServiceCenter gällande föreningens mark och  kommunen direkt om det gäller
kommunens mark.


ServiceCenter: 90 220
Kommunen: 08-606 88 00 (Väg- och trafikstörningar)


Här kan du läsa mer om snöröjning i Haninge kommun 


Snöröjning i bostadsområdet


Vi har gator i vårt bostadsområde som inte tillhör föreningen utan Haninge Kommun. Vid klagomål på snöröjningen/sandning vänligen kontrollera vem gatan tillhör, se karta. Vädurens område ring ServiceCenter 90 220 som vidarbefodrar felanmälan till Hanvedens entreprenad. Det går också bra att göra anmälan på 90220.se/1193


Kommunens område, rödmarkerat, ring kommunens journummer 08- 606 88 00.