Portar & lås


  Föreningen har ett elektroniskt passersystem. Alla entréportar och dörrar till källargångar, tvättstugor, cykelrum och barnvagnsrum öppnas med hjälp av en elektronisk bricka, en s.k. "tagg". även garageporten öppnas med tagg eller fjärrkontroll.

Din lägenhetstagg öppnar din entréport och dörrarna i ditt hus källare, samt tvättstugan. Cykelrum och barnvagnrum har enbart de som använder dem tillträde till. 

Om du tappar bort en tagg, anmäl genast detta till förvaltningskontoret eller ServiceCenter så kan de ta bort dina behörigheter från taggen.

Om du behöver ändra behörighet på din tagg, eller om den inte fungerar som den ska, kontakta förvaltningkontoret på öppettiderna så hjälper de dig.

Porttelefonen

Så fungerar porttelefonen


Mellan klockan 07.00 och 21.00 kan dina besökare ringa från porttelefonen till din lägenhet genom att ange den 4-siffriga  koden som står på porttavlan vid entrén.


Efter klockan 21.00 kan man enbart ringa upp genom att ange hela det telefonnummer, inklusive riktnummer, som är kopplat till porttelefonen.

När du svarar i telefonen kan du prata med besökaren en kort stund, därefter öppnar du genom att trycka fyrkant på din telefon.

Om du inte vill öppna porten (om besöket inte var till dig) är det bara att lägga på luren.

Observera att porttelefonen enbart fungerar för dem som lämnat in ett korrekt telefonnummer till förvaltningen. Det fungerar både med fast telefon, mobiltelefon, och IP-telefon.