Parkeringspolicy Brf Väduren


Medlem har rätt att till sin bostadsrätt disponera en parkering för bil 

Den parkering som hör till lägenheten kan vara:


• En parkeringsplats
• En varm garageplats med eller utan bur
• En kall garageplats med eller utan bur

Tilldelning av p-plats sker efter medlemmens önskemål och i mån av tillgång.

För parkering tillämpas ömsesidig uppsägningstid av 3 månader.

Parkering sägs automatiskt upp vid avflytt från föreningen. Om inget annat avtalas upphör avtalet vid det månadsskifte som inträffar närmast efter utflytten från lägenheten enligt överlåtelseavtalet.

Vid inträde i föreningen har den nya medlemmen rätt till en parkeringsplats i området (på någon av Brf Vädurens parkeringsområden) senast vid det månadsskifte som inträffar en månad efter det att intresse anmälts.
 

Extraplats

Tilldelning av specifikt slag av extraplats sker efter medlemmens önskemål och i mån av tillgång.

För de hyresgäster som disponerar extraplats kan avtalet bli uppsagt enligt avtalet när bostadsrättsinnehavare utan en första p-plats begärt att få börja disponera sådan.

För extraplats tillämpas ömsesidig uppsägningstid av 1 månad.

En extraplats kan även hyras av boende i Akelius i Brandbergen samt lokalhyresgäster, även då tillämpas ömsesidig uppsägningstid av 1 månad 

Allmänt

Upplåtelse i andra hand av parkeringsplats är ej tillåten utan skriftligt medgivande från föreningens styrelse.

Din bil skall vara i körbart skick enligt de regler som bestäms av Svensk Bilprovning. Du hyr en parkeringsplats, inte uppställningsplats.

För hyresgäster som ej är medlemmar i Brf Väduren debiteras lagstadgad moms utöver hyran.

Utrymningslarm i garage