Parkering och garage


Föreningen har 3 garage, 
G3 på Vädurens gata
G4 på Fiskarnas gata
och G5 på Vattumannens gata.

Hyror p-platser och garage

För medlemmar i Brf Väduren.
        
Typ av p-plats Månadshyra

Varmgarage
420 :-
Varmgarage med stor bur
630 :-
Kallgarage
350 :-
MC-garage
250 :-
MC-garage egen bur
350 :-
P-plats
180 :-
HKP/bred P-plats
230 :-Nödbelysning och brandlarm i garagen

Samtliga garage har nödljus och brandlarm.

Nödbelysningen i garaget fungerar så att lysdioder i taket tänds automatiskt vid brand eller strömavbrott. Samtidigt tänds nödutrymningsskyltarna Belysningen fungerar under minst 60 minuter.

Brandlarmet utlöses genom branddetektorer i taktet som reagerar på rörk och värme. Larmet är kopplat till fastighetsjour, men inte till räddningstjänsten. Utrymningslarmet har både ljudsignaler och blinkande ljus på varje branddetektor i garaget och framför varje ingång utanför garaget.

Brandlarmet kan också sättas igång manuellt på inglasade brandknappar som finns vid varje utgång.

Vad gör jag om brandlarmet går?

Om brandlarmet sätter igång när man befinner sig i garaget ska man lungt ta sig till närmaste utgång.
Har larmet utlöst när man är på väg in i garaget ska man inte gå in, och kontakta förvaltningen.
Ser man att det är en brand i garaget, ring 112 och be att få prata med räddningstjänsten.