Ordningsregler i Brf Väduren


Det åligger bostadsrättsinnehavaren    


1.   att    vara aktsam om och vårda föreningens egendom.


2.   att    om skada/fel uppstår underrätta  felanmälan.     


3.   att    inte använda lägenhet eller annan av föreningens utrymme till annat än för avsett
              ändamål. 


4.   att    kontrollera att porten låses efter passering. Gäller även källare m.m. 


5.   att    vara sparsam med vatten, såväl varmt som kallt.


6.   att    inte hänga blöt, droppande tvätt på balkong.


7.   att    inte skaka mattor, sängkläder el likn. från balkong eller fönster.


8.    att   inte ställa skrymmande föremål i portar eller trapphus som hindrar utrymnings-              
              eller räddningsväg. T.ex.  cyklar, stora krukor.


9.   att    inte röka i port, trapphus eller andra gemensamma utrymmen, samt inte kasta
              fimpar utanför port.


10. att    inte lägga torkmatta utanför dörr.


11. att    vid upptäckt av ohyra omedelbart anmäla till felanmälan.


12. att    endast lägga väl inslagna sopor i sopnedkast.


13. att    följa de bestämmelser som gäller ang. montering av parabolantenner och annan           
             utrustning t.ex. blomlådor. Ej montering utanför balkongräcke.


14. att    inte utan styrelsens tillstånd hysa andra djur än husdjur.


15. att    inte ha hundar lösa i gemensamma utrymmen t.ex. garage, källare m.m.


16. att    störande arbete, t.ex. borra eller hamra får endast ske
             mån - fred kl. 07.00 - 20.00 samt helger kl. 09.00 - 18.00.
             I övrigt gäller att inte störa grannar med hög musik m.m.


17. att    i övrigt följa föreningens föreskrifter och anvisningar.


Beträffande hundrastning, mattpiskning m.m. gäller vad som föreskrivs i Haninge kommuns ordningsstadgar. 

Koppeltvång gäller i Brandbergen.   Antagen december 2012 av styrelsen, reviderad sept. 13.