Brand & säkerhet


Föreningen har installerat nödljus och utrymningslarm i samtliga gemensamma utrymmen, dv.s källargångar, tvättstugor och garage. Nödljusen tänds per automatik om strömmen går så att man lättare kan hitta närmaste utrymningsväg. Utrymningslarmet är ett varnande brandlarm som varnar om en brand skulle uppstå någonstans i huset. 

Vi har i föreningen ett gemensamt ansvar för att se till att skydda vår fastighet mot brand. Styrelsen för föreningen arbetar med systematiskt brandskydd i de allmänna utrymmena - vilket innebär att vi regelbundet går igenom risker och gör de åtgärder som krävs för att minska riskerna för brand och olyckor i fastigheten. T.ex. ser vi till att brandluckan som sitter i varje trapphus servas och funktionstestas årligen. Skulle trapphuset bli rökfyllt vid en brand öppnas rökluckan automatiskt och röken kan vädras ut.

I lägenheten är det du som bostadsrättshavare som har ansvaret för att se till att du har rutiner för hur du ska skydda ditt hem mot brand. Du kan få många tips och råd om hur du skyddar din lägenhet mot brand här.

Det är också viktigt att vi samarbetar kring de gemensamma utrymmenas brandskydd. Utrymningsvägar ska hållas fria, dörrar ska hållas stängda och inga brandfarliga vätskor eller brännbart får förvaras i källare och förråd.


Regler för allmänna utrymmen i brf Väduren


  • Gångar på vindar och i källare ska hållas fria från hindrande föremål och brännbart material.                                       Kartonger och tidningar får inte ens tillfälligt förvaras i trapphus eller källare.

  • Brandfarliga gaser och vätskor eller explosiva ämnen får inte förvaras i förråd eller källare.

  • Dörrar till källare och förråd skall hållas stängda och låsta.

  • Tänk på att de flesta anlagda bränderna startar i källare, soprum, trapphus eller vindar. 

Utrymningslarm i tvättstuga


De tvättstugor som enbart har en utgång har utrustats med nödbelysning och utrymningslarm. 
Larmet är till för att varna den som befinner sig i tvättstugan för brand i källargången utanför tvättstugan.