ParabolRegler för paraboler i föreningen

Brf Väduren tillåter montering av parabol under följande förutsättningar:


  1. Parabolen skall fästas så att hela parabolen ryms inom balkongens ramar. 
  2. Ingen åverkan får tillfogas balkongens golv, väggar eller tak. Föreningen rekommenderar därför expanderstång som fäste till parabolen.
  3. Parabolen får inte fästas i balkongräcket.
  4. Äganderätten till parabolen förblir Medlemmens, varför denne svarar för underhåll och reparation.
  5. Om Föreningen behöver tillträde till lägenheten för att utföra bl.a. underhålls- och reparationsåtgärder av fastigheten och parabolen utgör hinder förbinder sig Medlemmen att demontera och återmontera parabolen. I annat fall har Föreningen rätt att demontera denna på Medlemmens bekostnad.


Här kan du ladda ned fullständiga regler för paraboler i Brf Väduren.

Här kan du ladda ned ett pm om rättspraxis för paraboler på balkong/fasad i flerbostadshus.