Hemförsäkring


Bland det första du ska skaffa när du flyttar in i en bostadsrätt är en hemförsäkring.
För den som saknar en hemförsäkring kan en brand, en översvämning eller ett inbrott bli en ekonomisk katastrof. Den drabbade får ingen ersättning för förlorat lösöre, dessutom tvingas man själv stå för eventuella skadeståndskostnader.

Bor man i en bostadsrätt  har man mycket mer ansvar än den som bor i en hyresrätt och därför är det viktigt att hemförsäkringen också har ett "bostadsrättstillägg" så att man har rätt försäkringsskydd, både för skadeersättning och ansvar.

Se till att er hemförsäkring innehåller ett s.k. "bostadsrättstillägg", så har ni försäkringsskydd också för den fasta inredningen i er lägenhet. Vid en plötsligt och oförutsedd skada i lägenheten, t.ex. en vattenskada, ger en försäkring med bostadsrättstillägg möjlighet till ersättning för ytskikten och för de delar av lägenheten som ni har underhållsansvar för.

Här kan du jämföra pris och villkor på bostadsrättsförsäkringar 


Konsumenternas.se