Bygga om
Vattenskador och kabelbrott

Föreningen har drabbats av många vattenskador på grund av felaktiga eller slarviga ombyggnationer. Det händer också att andra kablar blir skadade. Det kan vara kablar till internet och bredband. Det är inte säkert att du drabbas utan dina grannar. Förutom det lidande det innebär för de som drabbats så är det också en stor kostnad för föreningens gemensamma kassa.

 

Det som oftast går fel är att man borrar sönder ledningar i väggar och golv. Alla lägenheter ser olika ut, och du bör vara säker på att det inte går vattenledningar eller ledningar och kablar, där du ska borra innan du sätter igång. Fråga gärna förvaltningskontoret om råd innan du ska göra en renovering.


Vad får jag göra i min lägenhet?

I §29 i föreningens stadgar framgår vad som inte är tillåtet att göra i min lägenhet.

Man får inte göra ändringar i bärande konstruktioner, ändra befintliga ledningar för avlopp, värme, vatten eller göra annan väsentlig förändring i lägenheten.

Installationer som påverkar husets vattenförsörjning eller förbrukning liksom ändringar i ventilationen kräver styrelsens tillstånd.

Det har hänt mer än en gång att någon har rivit en bärande vägg vilket kan innebära att det blir sättningar både i den egna lägenheten och lägenheterna ovanpå. I riktigt svåra fall kan det faktiskt bli rasrisk. Det förekommer att någon tar bort ett element och sedan undrar varför det blir kallt i lägenheten. 

Vanligt förekommande är att man installerar en köksfläkt med motor vilket brukar upptäckas av grannar som får in matos i sin lägenhet. 

I de här fallen blir du skyldig att återställa till ursprung eller att ta fram en lösning som fungerar utan att huset eller grannar drabbas. Detta gäller även om du har köpt lägenheten med de här bristerna. 

Hemförsäkring

Det är viktigt att du har en hemförsäkring som är anpassad för bostadsrätt. Du kan nämligen bli skadeståndsskyldig både till dina grannlägenheter och till föreningen om de blir drabbade av en skada i din lägenhet.

Din hemförsäkring hjälper dig också om du drabbats av en skada som någon av dina grannar har orsakat. Börjar det droppa i ditt tak från grannens golv så ska du anmäla händelsen till ditt försäkringsbolag. 

Hemförsäkringen täcker dina ytskiktsskador med åldersavdrag, och det är alltid hemförsäkringen som täcker skador på lösöre - möbler och inredning. Skulle du ha behov av evakueringsbostad under renovering så är det din hemförsäkring som täcker de kostnaderna. Det är även din hemförsäkring som driver eventuella skadeanspråk gentemot den som orsakat skadan.

Så se till att ha en bra hemförsäkring, det är extra viktigt när man bor i bostadsrätt!

Att tänka på när du renoverar


Ta hand om alla byggsopor som blir på en gång, kör iväg dem till närmaste återvinningsstation. Det är absolut förbjudet att spola ned kemikalier eller kakelfix i avloppet. Det kan blir stopp i våra gemensamma stammar med stora skador till följd.

När du ska göra dammiga arbeten, tänk på att täcka för ventilationsdonen i det rum där du jobbar. Om byggdamm transporteras in i ventilationssystemet kan det göra så att brandlarmet utlöses och ventilationen stannar. Ett tips är att sätta för dörren i det rum du jobbar med ett lakan eller plast så sprider sig inte dammet i hela lägenheten.