Inglasning av balkong


Att glasa in sin balkong är ett enkelt sätt att förlänga perioden du kan nyttja balkongen. Dessutom kan du vistas på den när det regnar, och du slipper en snöfylld balkong om vintrarna!

Ansök om tillstånd för inglasning

För att få glasa in din balkong måste du först lämna in en ansökan. Formuläret hämtar du på förvaltningskontoret. Glasar du in din balkong utan att söka tillstånd kan föreningen kräva att du river inglasningen om du inte kan visa att inglasningen följer gällande bygglov och att alla krav i kontrollplanen uppfylls.


Billigare att söka tillstånd via föreningen än att söka eget bygglov

I ansökan fyller du i dina kontaktuppgifter, vilken adress du bor på och vilken
lägenhet du bor i. Du måste också fylla i kontaktuppgifter till det företag du tänker anlita att bygga din inglasning. Föreningen tillåter inte att boende själva utför arbetet. Det kostar 750 kr att ansöka om balkonginglasning. Detta kommer på avgiften
och är för att täcka en del av de bygglovskostnader som föreningen bekostat. Hade du själv ansökt om bygglov hade det kostat dig 3168 kr.


Kontrollplan och relationshandlingar ska lämnas in till föreningen

När du fyller i din ansökan får du med dig en kontrollplan och bygglovshandlingar. Dokumenten beskriver hur inglasningen får se ut, vilka krav den måste uppfylla och vad man måste kontrollera för att inglasningen ska få godkänt. Entreprenören kan fylla i kontrollplanen, men det är du som byggherre (beställare) som är ansvarig för att den fylls i, att din balkonginglasning följer
bygglovet och att kraven uppfylls. Hela kontrollplanen bortsett den del som fastighetsägaren, det vill säga föreningen ska fylla i skall vara ifylld för att den ska vara giltig. Var noga med att signera varje kontrollpunkt och att både du och entreprenören skriver under att kontrollplanen har följts!


När din balkong är färdig ska du lämna in kontrollplanen tillsammans med relationshandlingar i A4- format till förvaltningskontoret.
Relationshandlingar är ritningar som visar hur det faktiskt blev. Dessa ska du fråga din entreprenör om.


Lycka till!