Kommunikationer


Brandbergen har goda kommunikationer. Från Brandbergen går det lokalbusslinjer till 
Haninge Centrum som ligger ungefär 2 km bort från föreningen.
Från Haninge Centrum går det pendeltåg till Stockholms central samt till andra kommundelar och Tyresö. 
Från Haninge centrum går också direktbussar till Gullmarsplan. Restid till Stockholm cirka 20 minuter med bil. 
Snabbuss till Gullmarsplan tar lika kort tid. Här finns ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät, separerat från biltrafik.

Tyresta nationalpark finns också på nära avstånd till föreningen.

Här kan du kolla upp tider för bussar och pendeltåg.